«Εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με»
  • Γίνονται συχνές επισκέψείς σε σωφρονιστικά ιδρύματα και κατόπιν επικοινωνίας με τους αρμοδίους κοινωνικούς λειτουργούς εκτελούνται αποφυλακίσεις.