« Ωσπερ πελεκάν τετρωμένος την πλευράν Σου ,
Λόγε,
σους θανόντας παιδας εζώωσας,
επιστάξας ζωτικούς αυτοις κρουνους»
  • Συντελούνται ετησίως 2-3 αιμοδοσίες εντός του Ιερού Ναού μετά το πέρας της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας .