ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

"Ειρήνη σε σας! Οπως με απέστειλε ο Πατέρας και εγώ στέλνω εσάς. Και λέγοντάς το, τους εφύσησε και είπε: Πάρτε το Αγιο Πνεύμα, όταν εσείς συγχωρείτε τις αμαρτίες των άλλων, θα συγχωρούνται, αν δεν τις συγχωρείτε δεν θα συγχωρούνται." (Ιωαν.10,23) (Λόγια του Χριστού προς τους Αποστόλους)

Εκείνος που αγαπάει τον πατέρα ή τη μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν αξίζει για μένα! Και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του για να με ακολουθήσει, δεν είναι καλός για μένα.(Ματθ.10,37) (Λόγια του Χριστού)

Αδελφοί, δεν υπάρχει μεροληψία από μέρος του Θεού. Οσοι αμάρτησαν χωρίς να γνωρίζουν το νόμο Του, χωρίς το νόμο και θα κριθούν (με βάση τη συνείδησή τους). Οσοι πάλι αμάρτησαν γνωρίζοντας το θέλημά Του, θα κριθούν με βάση το θείο θέλημα.(Ρωμ.2,11) (Λόγια του Αποστόλου Παύλου)

Εσεις να επιδιώκετε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την ενάρετη ζωή, και όλα τα υπόλοιπα θα σας χαριστούν. (Ματθ.6,33) (Λόγια του Χριστού)

Κύριε δεν είμαι άξιος για να μπείς στο σπίτι μου, μόνο δώσε προσταγή και θα γίνει καλά ο υπηρέτης μου! ... Και είπε ο Χριστός στον εκατόνταρχο: Πήγαινε και ας γίνει όπως εσύ πίστεψες ! (Ματθ.7,7&13) (Λόγια του εκατόνταρχου της Καπερναούμ) 27-6-99

Εκείνος που θα εφαρμόσει (το θέλημα του Θεού) και θα το διαδόσει στους άλλους, θα αναδειχτεί σπουδαίος στη βασιλεία του Θεού. (Ματθ.5,19) (Λόγια του Χριστού) 12-7-99 Ολιγόπιστε γιατί δίστασες ; ! (Ματθ.14, 29) (Λόγια του Χριστού προς τον Πέτρο) 28-7-99

" Ευλογημένη εσύ που επίστευσες ότι θα εκπληρωθούν όλα εκείνα που σου είπε ο Κύριος ! " (Λουκ. α, 38) (Λόγια της Ελισάβετ προς την Παναγία) 15-8-99

"Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και βασανισμένοι και γω θα σας αναπαύσω. Σηκώστε το δικό μου φορτίο, αφού μάθετε από μένα τον ίδιο ότι είμαι πράος και ταπεινός, και θα βρείτε ανάπαυση στην καρδιά σας. " (Ματθ. ια, 28-29) 2-9-99 (Λόγια του Χριστού προς τους μαθητές Του)

"...Υστερα έρχονται και οι άλλες (μωρές) παρθένοι λέγοντας: Κύριε, Κύριε άνοιξέ μας! Εκείνος απάντησε, ειλικρινά δεν σας γνωρίζω! Να είστε λοιπόν συνέχεια σε επιφυλακή διότι δεν ξέρετε ούτε την ημέρα αλλά ούτε την στιγμή κατά την οποία ο Κύριος καταφθάνει. " (Ματθ. Κε, 13) (Παραβολή του Χριστού, περί των δέκα παρθένων)

"Νεανίσκε, σε προστάζω να σηκωθείς όρθιος !" (Λουκ. ζ, 15) (Λόγια του Χριστού προς το νεκρό παιδί της χήρας, στη Ναίν)

"Ευτυχισμένος εκείνος που θα φάει ψωμί στη βασιλεία του Θεού!" (Λουκ. ιδ, 15) (Λόγια ενός ακροατή του Χριστού !)

"Και συ Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ευκαταφρόνητη ανάμεσα στις πόλεις φυλής Ιούδα, από σένα θα γεννηθεί αρχηγός που θα καθοδηγήσει το λαό μου τον Ισραήλ!" (Ματθ.2,6) (Προφητεία του προφ. Μιχαία)

"Ιησού γιέ του Δαβίδ ελέησέ με! . . . και ο Ιησούς του είπε: Ανάβλεψε η πίστη σου σε έσωσε!" ( Λουκ.18, 38 & 42 ) (Λόγια του τυφλού της Ιεριχού)

"Ανάπαυσε τώρα όπως υποσχέθηκες, εν ειρήνη τον δούλο σου Δέσποτα, αφού είδαν τα μάτια μου το Σωτήρα !" ( Λουκ.2, 29-30) (Λόγια του δικαίου Συμεών του Θεοδόχου)

"Είπε ο Κύριος: όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. " ( Μαρκ. 8,34) (Λόγια του Χριστού) 2-4-2000